Donitsitalous on visio siitä, miten ihmiskunta voi kukoistaa 2000-luvulla.

Donitsitalous on kompassi hyvinvoivaan yhteiskuntaan, joka vastaa kaikkien ihmisten tarpeisiin ja säilyttää planeetan elinvoimaisena.

Donitsitalouden “donitsi” viittaa kuvaan kahdesta päällekkäisestä renkaasta: sosiaalisesta perustasta, joka kuvaa elämän välttämättömyyksiä, ja ekologisesta katosta, joka kuvaa ihmiskunnan elämää kannattelevia luonnonrajoja.

Näiden kahden renkaan väliin jäävä donitsin muotoinen tila on ekologisesti turvallinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen tila, jossa ihmiskunnan on mahdollista kukoistaa.

Donitsiin pääseminen edellyttää kuitenkin viime vuosisadan talousajattelun hylkäämistä. Tämän uuden ajattelutavan luominen on donitsitalouden missio.

Donitsitalouden ajattelu luo uutta näkökulmaa talouteen yhdistämällä erilaista talousajattelua, kuten ekologista, feminististä, institutionaalista, käyttäytymistieteellistä ja kompleksisuusajatteluun liittyvää taloustiedettä.

Kaikkien ihmisten inhimillisten perustarpeiden tyydyttäminen planetaarisen kantokyvyn rajoissa on 2000-luvun keskeisin haaste.

Doughnut Economics Action Lab eli DEAL

Doughnut Economics Action Lab (DEAL) on osa nousevaa maailmanlaajuista liikettä, joka ajattelee ja tekee taloutta uudella tavalla. Tavoitteena on synnyttää 2000-luvun talouksia, jotka on suunniteltu uudistaviksi ja jakaviksi niin, että kaikkien ihmisten tarpeisiin voidaan vastata planeetan kantokyvyn rajoissa. Kutsumme tätä donitsitaloudeksi.

Työskentelemme maailmanlaajuisesti – yhteisöissä, oppilaitoksissa, kaupungeissa, yrityksissä, julkishallinnossa ja muualla – sellaisten muutoksentekijöiden kanssa, jotka muuttavat donitsitalouden ideat toiminnaksi ja tähtäävät järjestelmän muuttamiseen. DEAL on tarkoituksella toimintatyöpaja: Keskitymme muuttamaan ideat toiminnaksi ja oppimaan toisiltamme uuden talouden kokeilujen kautta.

DEAL on alusta, josta löytyy erilaisia työkaluja ja tarinoita donitsitalouden ajattelutavan esittelemiseen ja työpajamuotoiseen työskentelyyn.

Työryhmä donitsitalous.fi-sivuston taustalla

Donitsitalouden työryhmä on vapaamuotoinen joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä Kate Raworthin donitsitalouden keskustelua tunnetuksi Suomessa sekä tuoda donitsitaloudesta kiinnostuneita ihmisiä yhteen. Työryhmä syntyi donitsitalouden lukupiiristä vuonna 2020.

Donitsitalouden ryhmään kuuluvat:

Valtteri Aaltonen

Kimmo Hokkanen

Juho Karvinen

Susanna Lundström

Jukka Peltokoski

Hannele Tiitto

Haluatko liittyä mukaan toimintaan tai keskustella donitsitaloudesta? Tämä onnistuu DEAL-Suomi Telegram-ryhmän kautta. Telegram-sovelluksen voi asentaa mobiililaitteille ja tietokoneelle.

Ajankohtaista

Keväällä 2021 järjestetään webinaarisarja donitsitaloudesta.

Keskiviikkona 17.2.2021 klo 15-16:30 järjestettiin Mitä on donitsitalous – keskustelutilaisuus verkossa (facebook.com) , johon osallistui parhaimmillaan 230 osallistujaa. Katso tapahtuman taltiointi tästä linkistä.

Keskiviikkona 17.3.2021 klo 15-16:30 aiheena on Donitsimalli käytännössä (facebook.com)

Uusi lukupiiri Kate Raworthin Donitsitaloustiede -kirjan äärellä käynnistyy helmikuun lopulla 2021

Lukupiiriin ilmoittautuminen onnistuu lähettämällä sähköpostia: valtteri.a.aaltonen@student.jyu.fi tai liittymällä suoraan DEAL Suomi -Telegram ryhmään.

Lukupiiritapaamiset järjestetään maanantaisin klo 18 etäyhteyksin.

Jokaista tapaamista varten luetaan sovittu luku Kate Raworthin Donitsitaloustiede –kirjasta (sovittu edellisellä kerralla). Jos sinulla on hankaluuksia hankkia kirja, ota yhteys Valtteri Aaltoseen.

Alekoodilla DONITSI saa 25 % alennuksen suomenkielisestä kirjasta kustantajan verkkokaupasta. Yli 70 € toimituksiin kuuluu maksuton toimitus. Kimppatilauksia siis suositellaan! Tarjous on voimassa maaliskuun loppuun asti.

Lukupiirin suuntaa-antava ohjelma:

22.2. lukupiirissä keskustellaan luvusta ”Kuka tahtoo taloustieteilijäksi?” ja tutustutaan lukupiiriläisiin.

1.3.:  Siirrytään lukuun ”1. Vaihda päämäärää – BKT:sta donitsiin” liukuvalla otteella varmistaen, että mukaan pääsee joustavasti.

8.3.: ”2. Ajattele kokonaisuutta…”

15.3.: ”3. Vaali ihmisluontoa” osa 1.

22.3.: ”3. Vaali ihmisluontoa” osa 2.

29.3.”4. Omaksu systeemiajattelu”

5.4.: Pääsiäistauko

12.4.: ”5. Luo distributiivisia rakenteita”

19.4.: ”6. Luo regeneratiivisia rakenteita”

26.4.: ”7. Ryhdy kasvuagnostikoksi”

3.5.: ”Olemme nyt kaikki taloustieteilijöitä”

10.5.: Lukupiirin viimeinen sessio, jossa katsotaan jo tulevaisuuteen.

17.5.: Varalla?

Lukupiiriin voi hypätä mukaan koska vain lukupiirin aikana.

Tapaamisissa järjestäydytään osallistujamäärän mukaisesti yhteen tai useampaan ryhmään käymään läpi viikon luvun sisältöä.

Tapaamisissa ylläpidetään turvallista tilaa:

Lukupiirissä kunnioitetaan elämän ja ihmisyyden moninaisuutta.

Turvallinen tila syntyy kuuntelemalla toisiamme, antamalla toisillemme tilaa osallistua, ja hylkäämällä ennakkoluulot ja oletukset muista ihmisistä. Kantavana voimana kannustaminen ja toistemme tukeminen. Lukupiirin tavoite on oppiminen donitsitaloudesta mutta myös yhteistyöstä ja toisiltamme.

Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat saada lukupiiristä opintopisteitä

Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat ansaita 1 opintopisteen arvoisen suoritusmerkinnän osallistumalla lukupiiriin ja toimittamalla lukupiirin päätteeksi oppimistehtävän vastuuopettajalle Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Valtteri Aaltoselle (valtteri.a.aaltonen@student.jyu.fi).

Oppimistehtävään kuuluu lyhyen tiivistelmän kirjoittaminen kirjan jokaisesta kappaleesta; 10-15 riviä/kirjan kappale. Lukupiirin lopuksi kirjoitetaan lisäksi max. yhden sivun (fontti Times New Roman koko 12 riviväli 2) kirja-arvostelu. Toimittamalla tiivistelmät ja kirja-arvostelun (sisältäen opiskelijan nimen, opiskelijanumeron ja yhteystiedot) Valtteri Aaltoselle viimeistään 21.5.2021 voit saada lukupiiristä 1 opintopisteen suoritusmerkinnän. ”Hyväksytty” arvosanan saa kun oppimistehtävästä näkyy, että opiskelija on käyttänyt aikaa ja omaa pohdintaa kirjan ja lukupiirissä käsiteltyjen aiheiden äärellä.

Lisäksi opiskelijoita pyydetään pitämään kirjaa ja ilmoittamaan oppimistehtävän yhteydessä kuinka paljon aikaa lukemiseen, tapaamisiin, ja kirjoittamiseen kului. Lisätietoa JYU.Wisdomin -sivuilla.

In English:

Students in University of Jyväskylä can earn 1 ECTS by participating in the book club and submitting the learning assignment to Valtteri Aaltonen (valtteri.a.aaltonen@student.jyu.fi), doctoral researcher at the Jyväskylä University School of Business and Economics.

The learning task involves writing a short synopsis of each chapter in the book; 10 to 15 lines/book chapter. At the end of the book club, a max. one-page (font Times New Roman size 12 line spacing 2) book review is written. By providing abstracts and a book review (including student name, student number and contact details) to Valtteri Aaltonen by 21 May 2021, you can receive 1 ECTS. The course is “passed” if the students own reflections over the book and the topics discussed in the book club show in the assignment.

In addition, students are asked to keep records and indicate the amount of time spent reading, meetings, and writing in the context of their learning assignment.

The book club is primarily held in Finnish, but students preferring English can do the course by organizing the book club sessions primarily by themselves. For example, students are responsible to find their own books (library, ebook, bookstore?). The book club meeting in Finnish is held Mondays at 18 (6 PM) (EET). The book club in English can choose their own time and organizing method for the book club. If you are interested in English doughnut economics book club send email valtteri.a.aaltonen@student.jyu.fi