Siirry suoraan sisältöön

Suomen donitsitaloushanke

kuvituskuva, jossa donitsitalouskehä, pyöräilevä lapsi, tanssija, rakennus, perhosia ja lumpeenlehtiä

Donitsitalouden työkalupakki julkaistu!

Suomen donitsitaloushankkeen lopputuotoksena julkaistiin donitsitalouden työkalupakki Suomen kuntien, maakuntien ja hyvinvointialueiden ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tueksi. Työkalupakki sopii mm. paikallishallinnon viranhaltijoiden, päättäjien, konsulttien, yhdistysten sekä kehittämishankkeiden käyttöön. Työkaluja voi hyödyntää paikallistason kestävän kehityksen analysoimiseen niin naapurustotasolta aina valtion tasolle asti. Työkalupakki pysyy vapaasti käytettävänä Jyväskylän yliopiston nettisivuilla. Se sisältää tietoa donitsitaloudesta, vaiheittaiset ohjeet kaupunkistrategian analysoimiseen Pirkanmaan mallin mukaan, työpajapohjia, donitsitalouden globaalin, valtiotason ja kuntatason mittariston sekä muita käytännöllisiä työkaluja donitsitalouden soveltamiseen.

Työkalupakki löytyy täältä: jyu.fi/donitsitalous

Suomen donitsitaloushanke päättyi työkalupakin julkistuksen myötä kesäkuussa 2022.
Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeessa tavalla tai toisella mukanaolleita!

Tervetuloa Suomen donitsitaloushankkeen verkkosivuille!

(in English below)

Suomen Donitsitaloushanke

Suomen donitsitaloushanke on Sitran rahoittama vuoden mittainen hanke, jota vetää Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö Wisdom. Mukana on lisäksi Jyväskylän kaupunki sekä Pirkanmaan liitto, jossa donitsitaloutta on jo pilotoitu. Hanke alkoi syyskuussa 2021.

Donitsitalous on ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden yhdistävä talousmalli, jonka mukaan talouden tulisi mahtua donitsinmuotoisen visualisoinnin sisään. Donitsin sisäkehä kuvaa talouden sosiaalista perustaa ja ulkokehä maapallon asettamaa ekologista kattoa (kuva alla). Mallin mukaan talouden tulisi siis mahdollistaa ihmisten hyvinvointi ympäristön kantokyvyn rajoissa. Paikallistasolla donitsitalous voi toimia esimerkiksi kuntatalouden elvyttämisen tai uusien hankkeiden suunnittelun työkaluna, joka auttaa kiinnittämään huomiota päätösten ekologisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin paikallisesti ja globaalisti.

Kaksi sisäkkäistä ympyrää. Sisempi ja pienempi on nimetty "Sosiaalinen perusta". Ulompi ja isompi on nimetty "Ekologinen katto". Molemmista ympyröistä lähtee säteitä, jotka on nimetty. Ekologisesta katosta ulospäin lähtevät seuraavat: Ilmastonmuutos, valtamerien happamoituminen, kemialliset saasteet, typpi- ja fosforikuormitus, makean veden väheneminen, maaperän muutokset, biodiversiteetin väheneminen, ilmansaasteet ja otsonikerroksen oheneminen. Sosiaalisesta perustasta sisäänpäin lähtevät seuraavat säteet: ruoka, terveys, koulutus, tulot ja työ, rauha ja oikeus, poliittinen ääni, sosiaalinen tasa-arvo, sukupuolten tasa-arvo, asunto, verkostot, energia ja vesi.

Suomen donitsitaloushankkeen tavoitteena on, että tietoisuus ja kiinnostus donitsitaloutta ja kestävyyttä kohtaan kasvaa. Hankkeessa selvitetään, onko donitsitalousmalli käyttökelpoinen ajatusmalli suomalaisen kunnan ja maakunnan perspektiivistä. Järjestämme sidosryhmätyöpajoja, joissa pohditaan donitsitalouden edistämistä Jyväskylässä ja Pirkanmaalla sekä kootaan kunnille donitsitalouden soveltamisen työkalupakki. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan näillä verkkosivuilla.

Tilaa kuukausittainen uutiskirje, niin tiedät ensimmäisenä ajankohtaiset donitsitalousuutiset Suomesta!

* pakollinen tieto

Tule mukaan edistämään donitsitaloutta Suomessa ja liity avoimeen donitsitalousaiheiseen Telegram-keskusteluryhmään: https://t.me/joinchat/UOTd3Vh6E5O0rWK1.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Matleena Käppi
matleena.kappi@gmail.com
JYU.Wisdom

Donitsitalouden työkalupakin julkistustilaisuus 7.6.2022

(in English below)

Donitsitalouden työkalupakki ohjaa kuntia kohti planetaarista hyvinvointia.

Webinaari tiistaina 7.6.2022 klo 15-16:30. Osallistu tästä linkistä: https://jyufi.zoom.us/j/68250119467

Donitsitalous

Donitsitalous on visio taloudesta, jossa planeetan ekologisen kantokyvyn rajat on yhdistetty YK:n sosiaalisen kestävyyden tavoitteisiin. Näitä rajoja kunnioittava talous pitää huolta sekä ihmisistä että ympäristöstä. Donitsitalouden on kehittänyt tutkija Kate Raworth kirjassaan Donitsitaloustiede – 7 tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä.

Donitsitaloutta voidaan soveltaa myös paikallisesti. Paikallistason soveltamista on pilotoitu lukuisissa kaupungeissa maailmalla. Myös Suomessa Pirkanmaan liitto on tehnyt Pirkanmaan kestävän kehityksen nykytilasta analyysin donitsitalouden mallin mukaan.

Donitsitalouden työkalupakki

Webinaarissa julkistettava työkalupakki on suunnattu kuntien viranhaltijoille, päättäjille, kehitysorganisaatioille ja kaikille kuntien ja alueiden ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä kehityksestä kiinnostuneille.

Työkalupakki sisältää tietoa donitsitaloudesta, vaiheittaiset ohjeet kaupunkistrategian analysoimiseen Pirkanmaan mallin mukaan, työpajapohjia, donitsitalouden mittariston kunnille sekä muita käytännöllisiä työkaluja donitsitalouden soveltamiseen.

Webinaarin ohjelma

Julkistustilaisuuden ensimmäinen puolisko pidetään englanniksi. Kansainvälisiä kokemuksia donitsitalouden soveltamisesta kaupungeissa kertoo kansainvälisen donitsitalousverkoston DEALin kaupungit ja alueet -päällikkö Leonora Grcheva. Tilaisuuden jälkimmäinen puolisko on suomenkielinen. Suomen donitsitaloushankkeen projektipäällikkö Matleena Käppi esittelee julkistettavan työkalupakin sisällön ja kertoo hankkeen tulokset.

Osallistu  etänä Zoom-webinaariin

Tilaisuutta voi myös tulla seuraamaan Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjaston Tietoniekka-tilaan ja jäädä tilaisuuden jälkeen verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa.

Lämpimästi tervetuloa julkistustilaisuuteen oppimaan ja keskustelemaan donitsitalouden soveltamisesta paikallistasolle!

Suomen donitsitaloushanke päättyy tämän tapahtuman myötä.

Hankkeen projektipäällikkö Matleena Käppi piti esitelmän donitsitaloudesta Joensuun Kohtuusklubilla. Voit katsoa tilaisuudesta tallenteen alta.

Analyysi Jyväskylän kaupungin kaupungistrategiasta

Donitsitaloushanke järjesti työpajan Donitsitaloudesta Jyväskylän kaupungin päätöksentekijöille. Työpajan tuloksia ja alustustallenteet voit katsoa alta.

Työpajan tulokset

Janne S. Kotiaho, Jyväskylän yliopisto:
Kestävyysnarratiivi on opeteltava uudelleen

Mari Pantsar, Sitra:
Kunnat kestävyysratkaisujen keskiössä

Hannele Tiitto, Pirkanmaan Liitto:
Donitsimalli ja Pirkanmaan liitto

Kate Raworthin Jyväskylän Kesän keynote-puheenvuoro katsottavissa tallenteelta

Kate Raworth
Donitsitalouden kehittäjä Kate Raworth

Suomen donitsitaloushankkeen laukaisi käyntiin donitsitaloustyöpaja Jyväskylän Kesä -festivaaleilla heinäkuussa 2021. Työpajassa pohdittiin, miten Jyväskylän talous voisi mahdollistaa ihmisten hyvinvoinnin ja pysyä samalla planeetan kantokyvyn rajoissa. Kiitos kaikille osallistujille hyvistä ideoista ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden yhdistävän donitsitalouden soveltamiseksi paikallisesti! Työpajan alustuksena kuultiin donitsitalouden kehittäjä Kate Raworthin keynote-puheenvuoro.

Katso tallenne täältä:

https://2021.jyvaskylankesa.fi/tapahtumat/donitsitaloustyopaja/

Raworthin diaesitys osa 1

Raworthin diaesitys osa 2

Jyväskylän Kesän donitsitaloustyöpajan tulosten koonti

In English:

Doughnut Economics Toolbox for Finnish municipalities is now published! You can find the toolbox here: jyu.fi/donitsitalous. Please note that the toolbox is in Finnish. You can find similar tools in English on DEAL’s platform https://doughnuteconomics.org.

Doughnut Economics of Finland -project ended on June 2022. Warm thanks for your interest and collaboration!

Doughnut Economics of Finland -project

  • ŸThe project provides tools for Finnish municipalities for applying Doughnut Economics
  • We also aim at raising general interest toward Doughnut Economics.
  • ŸPartnership between JYU.Wisdom, City of Jyväskylä, Pirkanmaa region and Sitra fund
  • ŸThe project lasts for one year
  • ŸWe organise stakeholder workshops to help forward Doughnut Economics in Jyväskylä and Pirkanmaa region

If you are interested in helping forward doughnut economics in Finland, feel free to join the open chat for Finnish doughnut economics community on Telegram (discussions are mostly in Finnish): https://t.me/joinchat/UOTd3Vh6E5O0rWK1.

If you have questions about the project, please contact the project manager Matleena Käppi: matleena.kappi@gmail.com

Launch webinar: Doughnut Economics Toolbox for sustainable municipalities and regions

Tue 7.6.2022 15:00 — 16:30 Participate via this Zoom Webinar link

Doughnut Economics

Doughnut Economics offers us a vision of an economy where the ecological planetary boundaries have been interconnected with the United Nations sustainable development goals. Doughnut Economics was introduced by the economist Kate Raworth in her book Doughnut Economics – 7 ways to think like a 21st-Century economist.

The idea of Doughnut Economics has been developed into tools to be applied at the local level. Local level application has been piloted around the world in numerous cities. In Finland the council of Tampere region has analysed the current state of sustainable development in their area using Doughnut Economics tools.

Dougnut economics model

The Launch Webinar of Doughnut Economics Toolbox

Doughnut Economics toolbox includes workshop guides, indicators and several other tools for analysing sustainability in the local level. It is made for Finnish municipalities and regions, or anyone interested in sustainability in the local level.

The first half of the launch webinar will be in English. Cities and regions lead Leonora Grcheva from the international Doughnut Economics Action Lab (DEAL) will guide us through the basics of Doughnut Economics and its local applications in cities around the world. Then, Matleena Käppi from Doughnut Economics of Finland –project will reveal the main results of the project and present the Doughnut Economics toolbox for municipalities. The latter part of the event is held in Finnish.

Participate via this Zoom Webinar link

If you want, you can also follow live-stream of the webinar in Lähde library, room Tietoniekka, and meet like-minded people.

Big thanks to all participants in Doughnut economics workshop at Jyväskylä Summer festival 2021!
Recording of the presentations (also Kate Raworth’s keynote) can be seen here: https://jyvaskylankesa.fi/tapahtumat/donitsitaloustyopaja/

Muuta

Vanhoja julisteita

Jyväskylän Kesän 2021 työpajan mainos
Donitsitaloustyöpajan tiedote kesältä 2021
Mainoskuva Jyväskylässä järjestettävästä työpajasta. Mainoskuvana donitsitalousmalli. Tekstinä Donitstialoustyöpaja 14.12. Tervetuloa edistämään kestävää kehitystä Jyväskylässä!
Jyväskylän kaupunginpäättäjien työpajan mainos